Egyéb

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA
JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
Melléklet az MKPK 637/2020. sz., 2020. március 17-én kelt rendelkezéséhez
650/2020. sz.
A Magyar Katolikus Egyház szabályozások tekintetében a hatóságok előírásai, a szertartáskönyvek rubrikái, az Egyházi Törvénykönyv, az illetékes szentszéki dikasztériumok, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján cselekszik.
A NYILVÁNOS LITURGIÁK
A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek, beleértve magát a kezdőnapot is, hacsak az illetékes megyéspüspök ettől eltérő módon nem rendelkezett. A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A misézésre vonatkozó rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe.
Követve az MKPK templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is nyitva állnak mint az imádság helyei, az alábbiakra fokozottan figyeljünk:
• az MKPK 516/2020. sz., március 5-i rendelkezése értelmében a szenteltvíztartók üresek legyenek;
• közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés);
• a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;
• kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása.
A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.
A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.
AZ ÁLDOZTATÁS
Kivételes (és csakis kivételes esetben!) megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is.
A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formában javasoljuk:
Általános feloldozással: Az MKPK fentebbi, március 17-én kelt rendelkezésével visszavonásig lehetővé tette az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.) egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül.
BETEGEK KENETE
Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük.
Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet.
TEMETÉS
Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A temetési mise ugyanúgy sine populo (a nép részvételének kizárásával) lehet csak, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.
Budapesten, 2020. március 19-én, Szent József főünnepén
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával