Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

A Szent Mihály Plébánia, Szeged-Szentmihály (továbbiakban: Adatkezelő) elsősorban hitéleti, közösségépítési, hitoktatói és szállás értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók és a megrendelők személyes adatait, kizárólag az előre egyeztett célnak megfelelően és a szálláshely kiadása kapcsán megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók/megrendelők  cég által kezelt személyes adatait.Az adatkezelő:

Címe: 6710 Szeged-Szentmihály, Palánta utca 2.

Adószáma: 19982713-1-06

Elérhetőségei:

Telefon: +36 20 823-24-90

Email: plebania@szentmihaly.net

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztráció során, illetve a megrendelése elküldése alkalmával  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vagy a plébánia elérhetőségein küldött megrendelések feladói

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során, vagy a megrendeléskor elküldött, megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: hitéleti, közösségépítési, hitoktatói és szállás értékesítési tevékenység zavartalan lebonyolítása, számlázás, programszervezés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Szent Mihály Plébánia gondnoka, programszervező munkatársai

Az adatkezelés időtartama: a programok/megrendelések megvalósulását követő 30 napig.

Az adatok közlője/tulajdonosa/regisztrált felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó/megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)