Egyéb

Nagyheti szertartások

29. Nagycsütörtök:

18 óra: az Utolsó Vacsora miséje

30. Nagypéntek:

18 óra: az Úr kínszenvedésének ünneplése+passió

31. Nagyszombat:

20: óra: tűzszentelés, vigília mise

01. Húsvétvasárnap:

Urunk feltámadásának ünnepe

10. óra: ünnepi szentmise, és utánna feltámadási körmenet

Mind a négy napon a szentmisék, és a szertartások előtt 30 perccel  gyónási lehetőség van a templomban.