Plébánosunk

liszkai-tamas

Liszkai Tamásnak hívnak, 12 éve szenteltek pappá, 6 éve vagyok a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia kormányzója, majd plébánosa. Ez év októberétől oldallagosan felelek a Szeged-Szentmihályi Egyházközség lelkipásztori és hivatali ellátásáért is. Örömmel láttam a korábbi években, ahogy Thorday Attila atya számos életképes kezdeményezést indított el a plébánia keretei között, csoportokat hozott létre, közösségi központtá formálta a korábbi plébániaépületet, egyházmegyei jelentőségű programoknak adott helyet benne, nagy súlyt helyezett az ifjúságpasztorációra, helyben lévő iskola hiányában lehetőséget biztosított a tanulók délutáni foglalkoztatására, készségfejlesztő és ismeretbővítő nyári táborok szervezésére, ezzel pedig nemcsak a hitéletet szervezte meg korszerűen, de a városrész oktatási-kulturális értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez is hozzájárult.
Természetszerű, hogy a meglévő csoportmunkákat és projekteket a továbbiakban is biztosítani kell, ez a plébániavezető személyének változásától függetlenül is az egyházközség érdeke. Szeretném továbbá egy kijelölt munkatársi körrel ezután is fenntartani a plébániahivatal naprakész működését, áttekinthető és kiszámítható rendszert adni a liturgikus programoknak, figyelve a helyben élő igényeire, és lehetőségeimhez mérten felkínálni a személyes papi jelenlétet, ahogy arra szükség van. Egyelőre csütörtökönként 16 és 18 óra között tartok a plébániahivatalban fogadóórát, ez idő alatt állok rendelkezésükre bármely plébániai ügyben. A hétköznapi szentmisék is csütörtökönként 18 órától kezdődnek, ezt követően Biblia-órára várom az érdeklődőket. A vasárnapi szentmisék esetében kényszerű változásra van szükség, miután a korábbi kezdési időpont egybeesett a röszkei szentmise időpontjával. Végül Attila atyával konzultálva úgy láttam jónak, ha 10.30-ra helyezzük át a vasárnapi és főünnepi szentmiséket. Kérem szíves megértésüket, javaslataikat azonban szívesen fogadom bármely változtatáshoz. Igyekszem a végső liturgikus rendet és hivatali nyitvatartási időt úgy alakítani, hogy a többség jóváhagyása kísérje.
Megértem, milyen nehéz egy egyházközség számára, ha nincs helyben lakó plébánosa, főleg úgy, hogy megalakulása óta ilyen helyzet nem állt még elő. A plébános személye fontos garancia a hagyományos plébánia-szerkezetben az aktív közösségi élethez, de úgy gondolom, egy megbízható lelkipásztori csapatmunkával, a közösség tagjainak együttműködésével, az önszerveződésre való neveléssel, mely az eddig elért jelentős eredményeket megtartani képes, az egyházközség ezután is nyitott és jól működő közösség marad, mely támogatja tagjai hitbeli növekedését, lehetővé teszi az együttes vallásgyakorlást és a szentségekben való részesülést, és segíti a fiatalabb nemzedékek önkéntes bekapcsolódását a hitéletbe. Kérjük ehhez Isten kegyelmét!
Attila atyának pedig Szeged egyik legdinamikusabban fejlődő egyházközsége vezetéséhez sok örömet, erőt és Isten áldását kívánom!

Liszkai Tamás

Vélemény, hozzászólás?